13/12 Polska Stanu Wojennego wer. polska

Historia

Informacje