Broń pancerna III Rzeszy. Tom 2. Samobieżne działa przeciwpancerne i samobieżne działa przeciwlotnicze

Broń, technika wojskowa

Informacje