Liber Pontificalis DO 772 I

Literatura średniowiecza i nowożytna

Informacje