Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski 1926-2010

Prawo

Informacje

James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisław Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard StemplowskiProfessor, Minister, Judge #8211; Krzysztof Skubiszewski 1926#8211;2010Preface by Witold SobkówContains 28 photos courtesy of the Krzysztof Skubiszewski Foundationn AND...

Cena: 17,64
Dostępność: dostępny do tygodnia