Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tom 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje