Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje