Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości.Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej...

Cena: 49,61
Dostępność: dostępny od ręki